HASZNOS SZABADIDŐS PROGRAM A NYÁRI SZÜNIDŐBEN

2013. Június 26-ra szerveztük az első nyári szünidőben tartandó szabadidős programunkat, az év közben működő délutáni tanodát és játszóházat igénybe vevő gyermekek részére.

Bővebben

Reintegráló tréning

A reintegráló tréning Teleki András tréner vezetésével, 10 fő részvételével zajlott. A két szegregátum területéről vegyesen vettek részt a bevont ügyfelek

Bővebben

Csoportépítő tréning

A csapatépítő tréning a projekt lebonyolításáért felelős munkavállalók, azaz a projektmenedzsment és a szakmai megvalósítók részére összeállított, Teelki András vezetésével megvalósuló 2 napos program volt

Bővebben

Sajtóközlemény

 „SZEPETNEK – NEKTEK LESZ” című projekt

TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006

A Szepetnek Községi Önkormányzatnak az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott „SZEPETNEK – NEKTEK LESZ” című, TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0006 jelű pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóságának vezetője 2012. december 19. napján 149.749.600,- Ft összegű támogatásra (100%) érdemesnek ítéltre. A projekt 2013. február 1. napjától 2015. május 31. napjáig tart. A projekt az Európai Unió támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projektünk célja Szepetnek község szegregátumaiban a hátrányok felszámolása, szociális, egészségügyi, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, foglalkoztatási és hagyományőrző szolgáltatások keretében felzárkóztatás és a település életébe történő integráció, valamint lakhatási körülmények javítása.  

Javítani kívánjuk továbbá a telepszerű környezetben élő hátrányos helyzetű emberek szolgáltatásokhoz való hozzáférését. A közvetlen és közvetett célcsoport képzettségi szintjét emelnénk, segítve a munka világába történő visszatérést, a jövedelemszerzést. Javítani kívánjuk a bevont iskoláskorú gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladásának esélyét, hogy a továbbtanuláshoz esélyt kapjanak és szabadidejüket hasznosan töltsék. Szemléletformálásunk elsődleges célja, hogy a többgenerációs minták átértékelődjenek a családokon belül. A beavatkozás alapja a szegregátumokban és a településen zajló állandó szociális munka, a célcsoport, valamint a helyi lakosság minél teljesebb bevonása a fejlesztési folyamatokba.

Projektünk keretén belül 120 fő kerül bevonásra, 100 fő képzési programba, 62 fő képzést eredményesen elvégző, 36 fő gyakorlati képzést szerez munkahelyi körülmények között a képzés ideje alatt (Csillag Szolgáltatópont épületének felújítása és parkosítás), 10 fő foglalkoztatásba kerül. A szegregátum lakosai közül 2 fő a program ideje alatt mint közösségi programszervező kerül alkalmazásra. Felújításra kerül az önkormányzat tulajdonában lévő épület, a Csillag Szolgáltatópont. Kialakításra kerül 1-1 férfi és női vizesblokk, és egy mosóhelyiség mosógépekkel ellátva.

A program során az alábbi képzések és tréningek valósulnak meg: kerti munkás 20 fő, betanított kőműves és festő 16 fő (az OKJ-s képzéseket alapkompetencia fejlesztés előzi meg), készségfejlesztő szocializációs tréningcsomag 36 fő, készség- és képességfejlesztő tréningek modulrendszerben 35 fő, életvezetési alapismeretek 20 fő és háztartási alapismeretek 20 fő részére.

Projektünk konzorciumi partnerségben valósul meg a Szepetnek Községi Önkormányzat (főpályázó), a Türr István Képző és Kutató Intézet és a Zaláért Egyesület együttműködésében.

 

 

Céljaink

Projektünk célja

Szepetnek Község szegregátumaiban a hátrányok felszámolása, szociális, egészségügyi, közösség-fejlesztési, oktatási, képzési, foglalkoztatási és hagyományörző szolgáltatások keretében felzárkóztatás és a település életébe történő integráció, valamint lakhatási körülmények javítása. 

 

 

Projektünk konzorciumi partnerségben valósul meg a Szepetnek Községi Önkormányzat (főpályázó), a Türr István Képző és Kutató Intézet és a Zaláért Egyesület együttműködésében. Szepetnek Községi Önkormányzat

Közösségi elérhetőség